28.3.13

Berättarkonst/Storytelling


Äntligen, äntligen. Det var meningen att dessa fyra filmer skulle publiceras på världsberättardagen den 20:e mars, men vi stötte på tekniska problem. Men nu är de äntligen lösta.

Sagorna har eleverna valt enligt intresse och grupperna har bildats därefter. De äldre eleverna har jobbat med berättande i nästan två år medan de yngre har jobbat med berättandet sen hösten. Efter några uppvärmningsövningar gav jag eleverna fria händer att dramatisera och berätta sina sagor. Sedan har vi stött och blött olika lösningar för att få det att fungera också inför publik.

Det var heller inte så lätt att anpassa sagan till video. Det blev att förändra en hel del. Men eleverna visade stort tålamod och en fantastisk improvisationsförmåga då vi plötsligt bytte roller, eller avsnitt som man skulle berätta för att få det att se bra ut på film.

Några tekniska spratt har vi ändå råkat ut för. Bilden ser inte likadan ut på skärmen som den ser ut i videokameran och vid överföringen till youtube så har inledningsfrasen på sagorna ramlat bort. Tur nog börjar alla sagorna med "Det var en gång..."
Eleverna i åk 5-6 i Sunnanbergs skola är stolta att kunna presentera:

                                                 De tre friarna

                                                Djävulens tre guldhår

                                               Guldgåsen (Dummerjöns)

                                               Peter och vargen

And to my storytelling friends around who might find this page: The pupils in this class are fifth and sixth graders. The older ones have been working with me and been storytelling for nearly two years now, the younger ones have been telling stories since this fall.

These stories were supposed to be published on March 20th, World Storytelling Day. But we couldn't publish them then due to tecnical problems. But now we hav overcome most of them.

It wasn't easy converting our stories to a format that is suitable for a videoshoot. But the pupils impressed me with their patience and improvising skills when they had to change roles or parts in the story, in order to make the story enjoyable on video.

A few technical problems still occur. We noticed that the picture on the computer is different from the version we could see in the videocamera and while streaming the movies to youtube we lost a couple of sentences in the begining of the stories. Luckily for us they all start with the very famous "Once upon a time..." We now proudly present to you our: The Three Bachelors (not sure if it's the correct word), The Devil's three golden hair, The Golden Goose and Peter and the Wolf.
Just follow the links above!